Bli speider Forbundsmerke  

 

 

 

 

 

Gaver til 1. Gullaug speidergruppe - skattefritak

Skatteytere kan kreve fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner[1]. Gaven må være et pengebeløp og minst kr. 500,- samlet i løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag er kr. 25000,- Fradrag i skattepliktig inntekt kan gis til både næringsdrivende og privatpersoner.  

Norges speiderforbund (954 877 841) er oppført på lista[2] over organisasjoner som er godkjent for fradrag.  

For å få fradrag må giver sende gaven til Norges speiderforbund sentralt.  

På innbetalingen må det fremkomme at gaven gis til 1. Gullaug speidergruppe, samt personalia som fødslesnummer, navn, adresse og skattekommune. (Der dette mangler vil man ikke få rett til reduksjon av skattegrunnlaget - da forbundet ikke har det de trenger for å innrapportere fradraget til skatteetaten.)  

Skattekommune finner du på skattekortet ditt. [3]  

Betal til kontonummer: 8101 05 48195  

Eksempel på merking av betaling:
Gave 1. Gullaug speidergruppe. Fra Ola Norman, Lia 3, 3400 Lier. Fnr. 050864 34564, SK: 0626  

Blir det ikke plass i betalingsfeltet kan du bruke en kortere variant:
Gave 1. Gullaug sp. Fra Ola Norman, Lia 3, 3400 Lier. Fnr. 050864 34564, SK: 0626  

En enda kortere variant:
Gave 1.Gullaug,Ola Norman,Lia 3,3400. 050864 34564,0626  

Dersom det er spørsmål til denne ordningen ta kontakt med Håvard Sørli, tlf. 90 92 11 22. (Eller problemer med å få plass til informasjonen på betalingen.) e-post: gullaug@nbk.scout.no  

Referanser:
[1] http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Gaver-til-frivillige-organisasjoner/
Skatteloven § 6-50.Gaver til visse frivillige organisasjoner mv. - http://lovdata.no/referanse/hjemmel?dokID=NL/lov/1999-03-26-14
[2] http://www.skatteetaten.no/Bedrift-og-organisasjon/Rapportering-til-Skatteetaten/Fradrag/Gaver-til-frivillige-organisasjoner-tros--og-livssynssamfunn/Gaver-til-frivillige-organisasjoner---godkjente-organisasjoner/
[3] Kommune nummer
http://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_norske_kommunenummer
http://www.ssb.no/informasjon/kommunekatalog/kommunekatalogen
0626 Lier
0627 Røyken
0602 Drammen
 

Artikkel fra Dine Penger om temaet:
"Gir du full pott - 12.000 kroner - utgjør dette hele 3360 kroner i mindre skatt, som du eventuelt kan gi ekstra til organisasjonen uten at du må åpne lommeboken."
http://www.dinepenger.no/bruke/faa-skattefradrag-for-veldedige-gaver/10024928
 

Denne informasjen er ajour pr. januar 2015. Det kan forekomme endringer fra et inntekstår til et annet. Satsen for fradag for inntekståret 2015 er 25000,-